L'ESCOLA

L’escola Wagner és una escola d’Educació Infantil i Primària amb alguns cursos de doble línia. Amb una ràtio de 25 a 26 alumnes per aula, però amb matrícula viva, és a dir, en alguns casos ens podem trobar amb un increment d’alumnes per aula, degut a l’arribada de població immigrant.
Tenim com a objectiu prioritari contribuir a la formació global dels alumnes. Dins del Pla de Millora de la Qualitat dels Centres i acabat el Pla d’Acció Immediata, iniciem en el curs 2010-2011, el Pla Estratègic per a la Millora de la Qualitat del servei educatiu que té com a objectius: millorar els resultats acadèmics i educatius dels/es alumnes i millorar la cohesió social i la convivència en tota la comunitat educativa.

Aquesta és la nostra programació general per enguany. Aquí hi podeu trobar els nostres propòsits pel curs, el calendari escolar 2013-2014, l'horari lectiu, les normes de funcionament i de convivència, l'equip docent, informacions referides a l'A.M.P.A., menjador, festes, etc.