CONSELL ESCOLAR

El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre. Es farà una reunió trimestral, i sempre que sigui convenient, els dilluns a la tarda. Se n’informarà per escrit.Composició del Consell Escolar

 • Representant de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • Mercè Rosa
 • Professors/es
  • Sagrario Bombin
  • Montse Morales   
  • Javier Cabezas                                
  • Magdalena Moñino
  • Albiera Berroca
  • Laura de la Fuente  
 • Representant de l’AMPA
  • Toñi Santos
 • Representants dels pares
  • Jesús Mier  
  • Abul Kalam
  • Mª del Mar Mendoza
  • Marta Nájera 
  • Lupe Sierra 
  • Montserrat Faciabén
 • Representant del personal d’administració i serveis del centre
  • Inés Hidalgo
 • Equip directiu:
  •  Directora, que n’és la presidenta: Ana Carrión
  •  Cap d’estudis: Nadia Arnau
  •  Secretàri, que actua de secretàri del consell escolar, amb veu i sense vot: Juanfran Garcia.